Aktuelno

Udruženje ReEX, nakon više seminara, tribina i aktivističkih akcija širom zemlje i regiona, predstaviće - putem prigodnih edukacionih flajera - stručnoj i široj javnosti izbor iz najočiglednijih revizionističkih manipulacija, sa kratkim objašnjenjem uobičajenih mehanizama manipulacije i obmane.
18. oktobar, Muzički paviljon Staklenac, Banja Luka.
25. mart, BASOC, Banja Luka. Seminar posvećen pregledu i diskusiji aktivističkih praksi u polju istorijskog revizionizma na bivšem jugoslovenskom prostoru.

Preporuka