Aktuelno

Udruženje ReEX, nakon više seminara, tribina i aktivističkih akcija širom zemlje i regiona, predstaviće - putem prigodnih edukacionih flajera - stručnoj i široj javnosti izbor iz najočiglednijih revizionističkih manipulacija, sa kratkim objašnjenjem uobičajenih mehanizama manipulacije i obmane.
18. oktobar, Muzički paviljon Staklenac, Banja Luka.
25. mart, BASOC, Banja Luka. Seminar posvećen pregledu i diskusiji aktivističkih praksi u polju istorijskog revizionizma na bivšem jugoslovenskom prostoru.
Holokaust Staro sajmište
Seminar Mesta stradanja - Prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj 22 - 24. februar 2017.
Pred Višim sudom u Beogradu u ponedeljak će svedočiti Veljko Đurić Mišina, direktor Muzeja žrtava genocida, kao i za sada neimenovani svedok iz Slovenije
Radionica i seminar u Kosovskoj Mitrovici u saradnji sa NGO Aktiv - 13. i 14. februar 2017.
Istraživanja u muzejima u Beogradu, Šapcu, Užicu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu o političkim borbama za sećanje (i budućnost) u državnom ideološkom aparatu.