KONSULTATIVNA RADIONICA ISTORIJE U RASPRAVI / KOSOVSKA MITROVICA: PRERAĐENI POZIV

<p>Pošto su učesnici radionice imali primedbe na delove teksta poziva za radionicu konsultativna sesija je imala za predmet analizu ovog teksta. Kroz višečasovno zajedničko čitanje i&nbsp;diskusije&nbsp;unele su se ispravke u tekstu sa kojima su mogli svi da se slože. Tekst novog teksta poziva (sa ispravkama obeleženim u plavoj boji):</p>

<p><strong>RADIONICA ISTORIJA U RASPRAVI: KOLABORACIJA U II SV. RATU IZ UDŽBENIKA NA SRPSKOM I ALBANSKOM JEZIKU</strong></p>

<p>Nacionalne istorije koje sežu daleko u prošlost balkanskih naroda kakve danas poznajemo, koncipiraju se tek krajem XIX i početkom XX veka (preciznije od Berlinskog kongresa 1878.) sa formiranjem savremenih (nacionalnih <span style="color:#0000FF">i kapitalističkih</span>) država. Funkcija ovih istorijskih narativa bila je da služi <span style="color:#0000FF">orijentaciji novonastajućih društava i država u klimi turbulentnih internacionalnih dešavanja (Istočno pitanje, itd.) kao i da posluži </span>kao ključna poluga za uspostavljanje novih društvenih i ekonomskih odnosa baziranih na nacionalnom kapitalu kao i za legitimaciju novih buržoaskih elita, a čiji rezultat i potpora je bila fabrikacija modernih nacija. Međutim, zadobijajući ekonomsku i političku nezavisnost od klonulih feudalnih imperija ove romantizirane i mitologizirane nacije-državice odmah bi potpadale pod interesne zone ekonomski nadmoćnijih sila i priključujući se modernizacijskoj utrci ulazile u međusobno rivalstvo za teritorije, resurse, i tržišta, što je <span style="color:#0000FF">doprinelo i </span>često bilo okidač za mnoge političke tenzije pa i oružane konflikte prve polovine XX veka.</p>

<p>Diskontinuitet u ovakvom istorijskom razvoju baziranom na kapitalističkoj eksploataciji nacija-država, na našim prostorima izvojevao se kroz revoluciju u II svetskom ratu i gradio se tokom pola veka postojanja Socijalističke Jugoslavije kroz uspostavljanje društvenog vlasništva, samoupravljanje, program socijalnih prava i zaštite, itd.</p>

<p>Danas, kada se posle pada Berlinskog zida 1989. (ukidanjem Istočnog bloka) u bivšim socijalističkim zemljama mahom sprovode istorijske revizije narativa <span style="color:#0000FF">važećih za vreme &nbsp;komunističke vladavine</span>, a zarad restauracije kapitalizma, normalizacije privatnog vlasništva i restitucije prethodno nacionalizovanog ili privatizacije decenijama proizvođenog društvenog vlasništva, svedoci smo da ova istorijska <span style="color:#0000FF">revidiranja gotovo</span> neizbežno uključuju i rehabilitacije fašističkih saradnika u najvećem svetskom vojnom i političkom sučeljavanju koje istorija do sada poznaje – II svetskom ratu.</p>

<p>Predstojeća radionica baviće se uporednom analizom udžbeničkog štiva koje je u različitim vremenskim periodima bilo ili još uvek jeste u opticaju u <span style="color:#0000FF">edukativnim sistemima </span>na teritoriji Srbije i Kosova, na temu kolaboracije u II Svetskom ratu. Deo radionice sprovodi se kroz manuelnu/grafičku obradu analiziranih sadržaja čiji rezultat bi trebalo da bude štampani priručnik koji bi se mogao koristiti u daljim fazama projekta.</p>

<p><a href="/sites/default/files/nebojs%CC%8Ca%20ispravke01.jpg"><img alt="" height="567" src="/sites/default/files/nebojs%CC%8Ca%20ispravke01_0.jpg" width="406" /></a></p>

<p>&nbsp;</p>