RADIONICA ISTORIJA U RASPRAVI: KOLABORACIJA U II SV. RATU IZ UDŽBENIKA NA SRPSKOM I ALBANSKOM JEZIKU

<p>Nacionalne istorije koje sežu daleko u prošlost balkanskih naroda kakve danas poznajemo, koncipiraju se tek krajem XIX i početkom XX veka (preciznije od Berlinskog kongresa 1878.) sa formiranjem savremenih (nacionalnih i buržoaskih) država. Funkcija ovih istorijskih narativa bila je upravo ključna poluga za uspostavljanje novih društvenih i ekonomskih odnosa baziranih na nacionalnom kapitalu kao i za legitimaciju novih buržoaskih elita, a čiji rezultat i potpora je bila fabrikacija modernih nacija. Međutim, zadobijajući ekonomsku i političku nezavisnost od klonulih feudalnih imperija ove romantizirane i mitologizirane nacije-državice odmah bi potpadale pod interesne zone ekonomski nadmoćnijih sila i priključujući se modernizacijskoj utrci ulazile u međusobno rivalstvo za teritorije, resurse, i tržišta, što je bio okidač za mnoge političke tenzije pa i oružane konflikte prve polovine XX veka.<br />
Diskontinuitet u ovakvom istorijskom razvoju baziranom na kapitalističkoj eksploataciji nacija-država, na našim prostorima izvojevao se kroz revoluciju u II svetskom ratu i gradio se tokom pola veka postojanja Socijalističke Jugoslavije kroz uspostavljanje društvenog vlasništva, samoupravljanje, program socijalnih prava i zaštite, itd.<br />
Danas, kada se posle pada Berlinskog zida 1989. (ukidanjem Istočnog bloka) u bivšim socijalističkim zemljama mahom sprovode istorijske revizije zarad restauracije kapitalizma, normalizacije privatnog vlasništva i restitucije prethodno nacionalizovanog ili privatizacije decenijama proizvođenog društvenog vlasništva, svedoci smo da ova istorijska prekrajanja neizbežno uključuju i rehabilitacije fašističkih saradnika u najvećem svetskom vojnom i političkom sučeljavanju koje istorija do sada poznaje – II svetskom ratu.</p>

<p>Predstojeća radionica baviće se uporednom analizom udžbeničkog štiva koje je u različitim vremenskim periodima bilo ili još uvek jeste u opticaju na teritoriji Srbije i Kosova, na temu kolaboracije u II Svetskom ratu. Deo radionice sprovodi se kroz manuelnu/grafičku obradu analiziranih sadržaja čiji rezultat bi trebalo da bude štampani priručnik koji bi se mogao koristiti u daljim fazama projekta.<br />
Radni materijal – originalni udžbenici i metodologija rada temelji se na Biblioteci/projektu Istorije u raspravi - http://disputedhistories.irational.org/</p>

<p>Radionica je otvorena za sve zainteresovane koji žele aktivno da se uključe u promišljanje istorijskih narativa i njihovu funkciju u savremenom društvenom kontekstu, bez obzira na stručnost i godine.</p>

<p>Centar gradjanske energije (NVO Aktiv), 18, 19. i 20. novembar 2016.</p>

<p><br />
<strong>Satnica:</strong><br />
Petak, 18. novembar, 17 – 20h<br />
Subota, 19. novembar, 11 – 17h (sa pauzom za ručak 14-15h)<br />
Nedelja, 20. novembar, 11 – 17h (sa pauzom za ručak 14-15h)</p>

<p><em><span style="font-size:11px">Radionica Istorija u raspravi treba da posluži kao uvodni i orijentacioni deo projekta “Razokviravanje istorija” koji će se od kraja 2016. i tokom 2017. realizovati u saradnji organizacija ReEX (Beograd), Documenta (Zagreb), Kvart ( Prijedor) i AKTIV (Kosovska Mitrovica) kroz niz taktičkih intervencija u domenu regionalnih kultura i politika sećanja, budeći interesovanje i razvijajući kapacitete svih zainteresovanih aktera i publike za kreativno konfrontiranje trendovima istorijskog revizionizma i povezanim hegemonim ideološkim okvirima skorašnjih istorijskih revizija.</span></em></p>

<p><em><span style="font-size:11px">Projekat Razokviravanje istorija podržan je od Evropske kulturne fondacije (ECF)</span></em></p>

<p>&nbsp;</p>