Milan Nedić, zločin kolaboracije nekad i sad

<p>U toku sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića, stručna i šira javnost Srbije i regiona ima prilike da se ponovo uveri u tendencije i principe delovanja istorijskog negacionizma i revizionizma u naučnom, pravnom, političkom, obrazovnom i medjskom domenu. Stiče se utisak da više nema oblasti u kojoj ove tendancije nisu zaživele ili čak postale preovlađujuće.&nbsp;<br />
<br />
Na seminaru 24. decembra, nakon izlaganja autora i autorki koji se na različite načine kritički javno bave ovim pojavama, diskutovaćemo o konceptima, metodama i sadržajima manipulacija karakterističnih za istorijski revizionizam i negacionizam.&nbsp;<br />
<br />
Govore:<br />
-dr Marija Obradović, istoričarka<br />
-dr Milovan Pisari, istoričar<br />
-Jelena Đureinović, predavačica na Univerzitetu u Gisenu<br />
-Dragomir Olujić, politikolog<br />
<br />
Na osnovu pretpostavke da je kumulativni ishod dosadašnjih revizionističkih nastojanja da se ono što je do pre neku godinu bilo neupitno karakterisano kao zločin kolaboracije sa okupatorskim režimom sve više predstavlja i doživljava kao iznuđena, neophodna pa čak i moralno opravdana politička, ekonomska i vojna praksa - izlagačice i izlagači će osvetliti pozicije i principe revizionističkih nastojanja koji su uobičajeno prisutni u pokušajima negiranja i prevrednovanja istorijskih događaja:<br />
<br />
1. Selektivni izbor ili ignorisanje istoriografski neupitne faktografije.<br />
Ovu temu će obraditi dr Marija Obradović, istoričarka, koja je nedavnom izjavom u Blicu, zbog prećutkivanja elementarne faktografije kritikovala svedočenje istoričara na ročištu za rehabilitaciju Milana Nedića (<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blic.rs%2Fvesti%2Fdrustv... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/www.blic.rs\/vesti\/drustvo\/nedic-podelio-istoricare-nastavak-procesa-rehabilitacije-predsednika-okupacione-vlade\/8tkkhnf&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fwww.blic.rs\u00252Fvesti\u00252Fdrustvo\u00252Fnedic-podelio-istoricare-nastavak-procesa-rehabilitacije-predsednika-okupacione-vlade\u00252F8tkkhnf&amp;h=ATOHV91yG5qXQW5WoPZF-6e8oXHpRfk4Zab8N7eM8H-Wqn_-Njbj4fepQnyutcCmpGfg37NoWV4ezgPOQ_5K8rWS8WC6hAKpuU1-6owpFT9zmkiVxG9s4jieaxJXn27Jqj8QtRm56A&amp;render_verification=0&amp;enc=AZNBrvRMBlxkAHGOnXVao46IAJXn6yXsv7lSiTp5Ke-Y4YqqpxuHvLkD6grydP1tPQg&amp;d&quot;);" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.blic.rs/vesti/drustvo/nedic-podelio-istoricare-nastavak-proce...).<br />
<br />
2. Insistiranje na dezavuisanju postojećih, višestruko naučno utvrđenih i potvrđenih interpretacija istorije Drugog svetskog rata, uz neargumentovani plasman drastično drugačijih.&nbsp;<br />
Ovu temu obradiće dr Milovan Pisari, istoričar, ko-autor izložbe „Oktobar 1941.“, u svetlu polemike koju je vodio sa dr Čedomirom Antićem o interpretativnim aspektima ove izložbe (<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politika.rs%2Fsr%2Fclana... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/www.politika.rs\/sr\/clanak\/358653\/Pogledi\/Holokaust-se-i-u-Beogradu-desavao-pred-ocima-drugih&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fwww.politika.rs\u00252Fsr\u00252Fclanak\u00252F358653\u00252FPogledi\u00252FHolokaust-se-i-u-Beogradu-desavao-pred-ocima-drugih&amp;h=ATN7SdB7UzzqRjtyLOK3bjFPhPJyRvoiGbsmvJsFGUIDd98mxCJFpjsS5z7lA_oG44l_rYoW1_aHH1t25S7Hw5dbngZp4_aBt1naa-khekEbbiJyE8P8DKgiINDxHCN5QQRRK8kJMQ&amp;render_verification=0&amp;enc=AZPtZAw5Ekwd3OudUoBqD4MIN81cJfxcvZIm09YQ8u5E-gu2NwSWi7VEapqHH1icc38&amp;d&quot;);" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.politika.rs/sr/clanak/358653/Pogledi/Holokaust-se-i-u-Beograd...)<br />
<br />
3. Rekuperacija istorijskog i izgradnja recentnog ideološko-političkog konteksta koji normalizuje ili čak martirizuje kolaborante.<br />
Temu će obraditi Jelena Đureinović, doktorantkinja i predavačica na Univerzitetu u Gisenu, koja radi na doktoratu na temu istorije sećanja na Jugoslovensku vojsku u otadžbini, obuhvatajući njihovu (re)interpretaciju od političke emigracije do sudske rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića.&nbsp;<br />
<br />
4. Reprezentacija real-socijalističkog ili samoupravno-socijalističkog uređenja država kao ultimativno negativnih i zločinačkih, pri čemu se svi istorijski protivnici ovih režima, od fašista i nacista, preko boraca za ljudska prava pa do komunističkih disidenata dovode u istu vrednosno-političku i istorijsku ravan boraca protiv totalitarizma.&nbsp;<br />
Temu će, kroz prikaz nekih karakterističnih slučajeva ovakve reprezentacije, obraditi Dragomir Olujić, aktivista šezdesetosmaškog pokreta i jedan od pokretača, aktivista i predavača disidentskog „Slobodnog univerziteta“, jedine opozicione grupacije u Jugoslaviji.<br />
<br />
Delujući kroz kombinovani uticaj sa ovih pozicija, ukoliko i ne postiže rezultate koje inicijalno priželjkuje, revizionističko-negacionistička istoriografija i propaganda svakako stvaraju konfuziju u kojoj navodno "niko zaista ne zna a ne može tačno ni znati šta je i kako je bilo" tokom Durgog svetskog rata. Obzirom da ovaj svojevrsni permanentni slom prosvećenosti i racionalnosti ima manje ili više očiglednu podršku lokalnih i globalnih političkih i ekonomskih elita koje na račun ogromne većine stanovništva profitiraju od redukcije i rekuperacije sećanja na socijalističko društveno uređenje i njegovo ishodište u antifašističkoj borbi jugoslovenskih naroda, svaka analiza delovanja i uticaja revizionizma mora imati u vidu ovaj hegemoni okvir istorijskog sećanja i pozadinu njegove političke, bilo institucionalne ili medijske proizvodnje i promocije.&nbsp;<br />
<br />
Samim time, seminar svakako ne može pretendovati na jači uticaj na dominantne tokove proizvodnje istorijskog sećanja, ali može doprineti njihovom kontinuiranom „razokviravanju“ a time i boljem razumevanju preduslova za njihovo bilo naučno i institucionalno, bilo kulturno ili političko-ekonomsko demaskiranje.<br />
<br />
Seminar je deo projekta „Razokviravanje istorije“ (Deframing History) i „GLEDATI I VIDETI: Slike istorija u raspravi“, koje finansiraju Evropska kulturna fondacija kroz program BAC i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Seminar realizuje Udruženje ReEX koje u saradnji sa partnerima iz organizacija KVART (Prijedor), Documenta (Zagreb) i AKTIV (Kosovska Mitrovica) realizuju projekat Razokviravanje istorije.</p>