TERMINI I FRAZE ISTORIJSKOG REVIZIONIZMA / fotografije sa radionice

<p><a href="/sites/default/files/IMG_0019.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0019.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_0020.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0020.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_0026.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0026.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_0027.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0027.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_0031.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0031.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_0035.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0035.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_0036.JPG"><img alt="" height="200" src="/sites/default/files/IMG_0036.JPG" width="300" /></a></p>

<p><a href="/sites/default/files/IMG_5636.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5636.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5637.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5637.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5638.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5638.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5639.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5639.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5640.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5640.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5642.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5642.jpg" width="300" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5645.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5645.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5643.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5643.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5644.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5644.jpg" width="300" /></a>&nbsp;</p>

<p>Slike iz Prijedora:</p>

<p>Poseta Muzeju Kući porodice Stojanović (bivši Muzej Doktora&nbsp;Mladena Stijanovića)</p>

<p><a href="/sites/default/files/IMG_5605.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5605.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5606.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5606.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5611.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5611.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5615.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5615.jpg" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5616.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5616.jpg" width="300" /></a></p>

<p>Spomenik Doktoru Mladenu Stojanoviću u centru grada</p>

<p><a href="/sites/default/files/IMG_5628.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5628.jpg" width="300" /></a></p>

<p>Spomenik&nbsp;žrtvama ratova 90-ih i borcima ratova 90-ih</p>

<p><a href="/sites/default/files/IMG_5629.jpg"><img alt="" height="300" src="/sites/default/files/IMG_5629.jpg" width="169" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/IMG_5619.jpg"><img alt="" height="169" src="/sites/default/files/IMG_5619.jpg" width="300" /></a></p>