'POLITIČKI EKSTREMIZMI' U MUZEJIMA SRBIJE: slike sa seminara

<p><a href="/sites/default/files/DSC01932.JPG"><img alt="" height="225" src="/sites/default/files/DSC01932.JPG" width="300" /></a>&nbsp;<a href="/sites/default/files/DSC01939a.jpg"><img alt="" height="225" src="/sites/default/files/DSC01939a.jpg" width="300" /></a>&nbsp;&nbsp;</p>

<p><a href="/sites/default/files/DSC01959_0.JPG"><img alt="" height="225" src="/sites/default/files/DSC01959_0.JPG" width="300" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="/sites/default/files/DSC01960.JPG"><img alt="" height="225" src="/sites/default/files/DSC01960.JPG" width="300" /></a></p>