Seminar za svakoga: Aktivističke prakse i iskustava u suprotstavljanju istorijskom revizionizmu

<p>Seminar je posvećen pregledu i diskusiji aktivističkih praksi suprotstavljanja istorijskom revizionizmu na bivšem jugoslovenskom prostoru. Istorijski revizionizam, koji je, u različitim manje ili više zvaničnim verzijama postao nezamenjivo ideološko oruđe novih društvenih elita, naišao je na različite oblike kritike i otpora, upadljivo retke i uzdržane u okviru nadležnih institucija ali kontinuirane u protestnom i medijskom aktivizmu kao i specijalizovanoj teorijskoj i umetničkoj produkciji. Sa malim izgledima za sprečavanje revizionističke hegemonije nad oficijelnim istorijskim narativima i politikama sećanja, ove prakse su u skladu sa svojim mogućnostima ublažavale kulturno-politički udar na istoriju, učinke i nasleđe jugoslovenskog socijalizma. Neminovno, aktivnosti i za njih vezana istraživanja i debate, detektovale su ideološku osnovu fenomena, koji je zahvatio mnoge zemlje istočne ali i zapadne Evrope, što je omogućavalo preciziranje ili prilagođavanje metoda i principa rada. Diskusija stečenih znanja i iskustava omogućiće potencijalno redefinisanje koncepata i ciljeva budućih aktivističkih, medijskih, umetničkih i publicističkih/naučnih praksi, kao i bolje sagledavanje karakteristika ekonomsko-političkog, kulturnog, medijskog i ideološkog konteksta u kom se deluje.<br />
Uvodna izlaganja će imati aktivisti i aktivistkinje iz BiH, Srbije i Hrvatske, nakon čega će se odvijati diskusije.</p>