Radionica Istorije u raspravi: Ljudska prava u udžbenicima tokom socijalizma, tranzicije i kapitalističke restauracije

<p><strong>Kroz uporednu analizu materijala iz udžbenika koji su u različitim vremenskim periodima bili u opticaju na prostoru bivše Jugoslavije predstojeća radionica Istorija u raspravi pokušaće da rasvetli i preispita </strong><strong>konceptualizaciju, usmerenje i funkciju edukacije o ljudskim pravima u okvirima i tumačenjima</strong> <strong>dominantn</strong><strong>ih</strong> <strong>ideoloških i istorijskih </strong><strong>paradigm</strong><strong>i</strong><strong> istorije XX veka –</strong><strong> kao što su</strong> <strong>kolonijalizam, imperijalizam, fašizam, kapitalizam, </strong><strong>totalitarizam, civilno društvo, parlamentarizam, </strong><strong>socijalizam, </strong><strong>komunizam </strong><strong>itd. </strong></p>

<p><strong>Bivajući otvorena za različita mišljenja i perspektive, p</strong><strong>olazn</strong><strong>a</strong><strong> tačk</strong><strong>a</strong> <strong>za ovu radionicu </strong><strong>je</strong><strong> stanovište da su savremene tendencije revdiranja istorijskih narativa koje se poslednjih decenija sprovode u postsocijalističkim zemljama kroz osudu socijalističkih državnih ustrojstava zapravo usmerene ka relativizaciji i neutralizaciji osnovnih ideja društvene, ekonomske i političke jednakosti sadržanih u antiimperijalnim, antikolonijalnim, antifašističkim i antikapitalističkim borbama i programima socijalizma i komunizma.</strong></p>

<p><strong>Radionica je zamišljena kao redakcijski ured za produkciju biltena koji će kompilirati </strong><strong>i komentarisati </strong><strong>različite uvide na datu temu koristeći kao osnovni materijal udžbeničke reprezentacije iz različitih istorijskih perioda. </strong></p>

<p>Biblioteka Istorije u raspravi &nbsp;(<em>http://disputedhistories.irational.org/)</em></p>

<p>osnovana je 2007 godine sa idejom praćenja proučavanja i analize fenomena istorijskog revizionizma koji se u poslednjih par decenija odvija na prostoru bivše Jugoslavije kroz nastavne programe istorije. Oko 300 do sada sakupljenih udžbenika koji su bili u opticaju u različitim vremenskim periodima na istom geografskom prostoru služi kao osnovni resurs za radionice koje kombinuju empiričke, analitičke i kreativne metode za osmišljavanje i kompiliranje novih niskobudžetnih publikacija.</p>

<p>Radionice su namenjene širokom krugu učesnika pretpostavljajući da je svako u svojstvu istorijskog subjekta, dovoljno kvalifikovan da učestvuje u diskusiji i kritičkoj analizi zvaničnih interpretacija i reprezentacija zajedničke istorije. Tim pre što konstituisanje zvaničnih istorijskih narativa nije stvar koja se iznimno tiče prošlosti, već je to upravo medij kojim se uspostavljaju i legitimišu aktuelni režimi sadašnjosti. Promišljati istoriju van hegemonih okvira u tom smislu predstavlja jedan od najznačajanijih činova oslobođenja političkog i kulturnog mišljenja i delovanja.</p>

<p>Moderatori: Vahida Ramujkić i Dragomir Olujić Oluja.</p>

<p><strong>Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite na radionici <em>Historij</em></strong><strong><em>e</em></strong><strong><em> u raspravi</em></strong><strong> koja će se održati 22. i 23. ožujka s početkom u 10 sati, u Kući ljudskih prava, Selska cesta 112.</strong></p>