Skripta sa radionice: Razvoj koncepta ljudskih prava

<p>Materijal koji proizveden tokom radionice&nbsp;<strong>Istorija&nbsp;u raspravi: "</strong><strong>Ljudska prava u udžbenicima tokom socijalizma, tranzicije i kapitalističke restauracije”, Za.</strong></p>