Publikacija "Politički ekstremizmi" u muzejima Srbije

<p>Seminar i publikacija nastali su nakon niza spontanih i ciljanih aktivističkih i specijalističkih istraživanja i uvida u istorijske postavke više muzeja u Srbiji, sprovedenih krajem 2016. i početkom 2017. godine. Pretpostavljajući da zapažanja i analize koji su razmenjeni na seminaru mogu biti od pomoći i specijalističkoj i široj publici, objavljujemo ih kao svojevrsni vodič kroz institucionalizovane politike sećanja, kao polja ogledanja prirode, prioriteta a samim tim i nelagode vladajuće ideologije pred zadatkom izgradnje i održanja hegemonog obrasca reprezentacije i interpretacije istorije XX veka. Svi tekstovi osim poslednjeg su nastali radi izlaganja na seminaru, nakon čega su prošli autorsku redakciju u cilju objavljivanja, pri čemu je došlo do neznatnih dopuna ili korekcija u naslovima ili sadržaju. Na samom početku dajemo najavu seminara i apstrakata izlaganja, radi boljeg razumevanja kako same publikacije tako i ciljeva i sadržaja projekata koji su objavljivanje omogućili.&nbsp; &nbsp;</p>

<p><img alt="" height="426" src="/sites/default/files/MUZEJI_blok_ISBN01.jpg" width="300" /></p>