Seminar: Između nacije i istine: (Nova) Istorija Republike Srpske

<p>Povod seminaru jeste objavljivanje knjige “Istorija Republike Srpske” Čedomira Antića i Nenada Kecmanovića u izdanju političkog magazina Nedeljnik. Prvo izdanje izdano je u ograničenijoj nakladi zahvaljujući instutucijama Republike Srpske i namjenjeno je za upotrebu u višim društvenim ustanovama, a na seminaru ćemo se prvenstveno baviti skraćenim “džepnim” izdanjem koje je dostupnije širem čitateljstvu. Ovaj naslov kojeg je RTS ocijenio “knjigom za svaki dom” jednu od svojih prvih promocija doživio je na Belom dvoru u Beogradu prilikom čega su autori primili čestitke prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Ovakav prijem Antićeve i Kecmanoviće knjige od strane najviših instanci političkog poretka ukazuje na&nbsp;to da se interes autora knjige preklapa s interesima njegovih nosioca. Uz pomoć petoro izlagača pokušat ćemo dati odgovor na pitanje koji su ciljevi najnovije mejnstrim historiografske produkcije u Republici Srpskoj i susjedstvu. Može li se doći do vjernog prikaza historijske istine ukoliko događanja promatramo kroz prizmu i u svrhu afirmacije aktualnih državno-entitetskih tvorevina? Publici će nakon svakog izlaganja biti omogućeno aktivno ućešće u seminaru.<br />
<br />
IZLAGAČI:<br />
<br />
<strong>NIKOLA VUKOBRATOVIĆ</strong> rođen je 1985. godine u Koprivnici. Diplomirao je povijest i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2012. radi kao izvršni, a od 2015. godine kao glavni urednik hrvatskog izdanja Le Monde diplomatiquea. Od 2014. je i urednik na regionalnom kritičkom portalu&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBilten.org%2F&amp;h=ATPLYcQw... rel="nofollow noopener" target="_blank">Bilten.org.</a>&nbsp;Objavljivao je novinske članke u raznim medijima (Zarez, poljski i hrvatski Le Monde diplomatique, Novosti, Novi Plamen, LeftEast, Otvoreni magazin, H-Alter itd...). Popularno-znanstvene članke objavljivao u publikacijama društva "Povijest izvan mitova", kustoskog kolektiva BLOK i drugdje. Surađivao kao povjesničar na izložbi "Problem umjetnosti kolektiva: slučaj Zemlja" (Zagreb, 2016.).<br />
<br />
<strong>VLADIMIR MARKOVIĆ</strong> (Kraljevo, 1977). Sociolog. Od 2003. godine zaposlen je u administraciji Univerziteta u Beogradu, a od 2011. radi i kao jedan od urednika u Knjižarsko-izdavačkoj zadruzi Baraba. Bio je član redakcije časopisa Prelom. Politički se angažovao u više inicijativa za reafirmaciju revolucionarnog radničkog pokreta.<br />
<br />
<strong>GORAN MUSIĆ</strong> (Beograd, 1981). Ekonomista i istoričar. Doktorirao na temu radničkih štrajkova u poznom jugoslovenskom socijalizmu. Zaposlen kao istraživač na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Autor više članaka u naučnim časopisima kao i studije „Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013“ (Rosa Luxemburg Stiftung, 2013). Urednik veb portala Crvena Kritika i aktivista „Marksističke organizacije Crveni“.<br />
<br />
<strong>SVJETLANA NEDIMOVIĆ</strong> rođena je u Sarajevu 1974. godine. Radi u društveno-političkoj organizaciji iz Sarajeva "Jedan grad, jedna borba", a za život zarađuje pokušavajući naći odgovor na pitanje šta da se radi sa prošlošću s pozicija ljevice bratskog trougla Hrvatska-BiH-Srbija. Istraživanje radi pri Univerzitetu u Barseloni, u okviru istraživačkog projekta na temu duga i odnosa Evrope s Jugoslavijom.&nbsp;<br />
<br />
<strong>TAMARA ŠMIDLING</strong> rođena u Beogradu, poslednjih 16 godina živi u Sarajevu. Socijalna antropologinja po (formalnom) obrazovanju, niz godina se bavi politikama sećanja i načinima na koje se post-jugoslovenski prostori sećaju i govore o svojoj prošlosti i budućnosti. Čita, piše, istražuje i trudi se da direktno deluje gde god može.<br />
<br />
<strong>BARTUL ČOVIĆ</strong> (moderator) rođen je u Zagrebu 1996. godine. Živi u Beogradu gdje studira sociologiju na Filozofskom fakultetu. Suradnik je regionalnih portala Slobodni filozofski, Mašina i Bilten. Jedan je od pokretača raznih antifašističkih medijskih platformi i projektni radnik. Bavi se istraživanjem historije Narodnooslobodilačke borbe.</p>