Festival autorskog filma

<p>Festival autorskog filma je nastao pre 20 godina, u Srbiji i Beogradu koji su bili pod sankcijama, u izolaciji, potpunom mraku i odsečenosti od sveta. U izopštenosti od svih kulturnih, civilizacijskih događaja, u vremenu u kome nije bilo interneta i sva vrata i prozori na našoj kući su bili zatvoreni, zabarikadirani, zakovani, a mi svi u svemu tome izolovani, poniženi i odbačeni. U Beogradu, koji je samo nekoliko godina pre toga, ili sve do ’91-e, imao status kulturne metropole, koji je bio grad snažnog i vibrantnog života, grad Novog talasa, Bitefa, Festa, uzbudljivog i bogatog kulturnog života.</p>

<p>Nažalost, devedesetih je Beograd bio kuća u potpunom mraku, sa memlom koja se već uveliko nahvatala, bez svežeg vazduha, bez kontakta sa svetom.</p>

<p>I tada, u novembru 1994-e je održano prvo izdanje Festivala autorskog filma. I čini mi se da nijedan festival ni pre ni posle toga nije sa svojim prvim izdanjem dobio publiku koju ima sve do danas. Zato što je značaj festivala te godine bio mnogo veći i snažniji od samog festivala.</p>

<p>To prvo izdanje je bilo kao da je neko otvorio ogroman prozor na oronuloj kući, a svež vazduh koji je ušao u tu kuću doneo je novi dah, energiju i život svima nama koji smo već mislili da smo potpuno odsečeni, zaboravljeni i bez kontakta sa ostatkom sveta. Jedna destruktivna politika učinila je da budemo obeleženi i izopšteni. Festival autorskog filma je činio sve drugačije od namera i rezultata te politike, povezivao nas je opet sa svetom i dokazivao i podsećao da pripadamo svetu koji je radoznao, hrabar iotvoren. Nije festival imao nameru da njegova misija bude politička, već samo kulturna i društvena. Ali festival je i u narednim godinama menjao sliku Beograda i Srbije, poboljšavao krvnu sliku društva, ulivao nadu i veru da zaslužujemo da živimo u boljem svetu.</p>

<p>Tih godina smo govorili: „Beograd je svet”, a bio je izolovan i zaboravljen. Festival autorskog filma je bio jedan od prvih kulturnih događaja koji je dokazao i pokazao da Beograd jeste svet.</p>

<p>I zato je njegov značaj u to vreme bio mnogo veći i važniji od značaja jednog filmskog događaja.</p>

<p>On je bio naš pogled u svet.</p>

<p>Srdan Golubović, predsednik Saveta festivala</p>

<p>&nbsp;</p>