Jugoslovenski komunisti i nacionalno pitanje (1919-1935)

<p>Pošto se u novoformiranoj Kraljevini SHS (kasnije Kraljevini Jugoslaviji) nacionalno podeljena srednja klasa i buržozija pokazala nesposobnom za rešavanje nacionalnog pitanja, njegovo rešavanje preuzima i stavlja u svoj program Komunistička partija Jugoslavije.</p>

Autor/ka: 
Desanka Pešić