NEDIĆ PODELIO ISTORIČARE Nastavak procesa rehabilitacije predsednika okupacione vlade Srbije

<p>Istoričar Dragan Aleksić rekao je juče u Višem sudu u Beogradu da nijedna odluka predsednika okupacione vlade Srbije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića u vezi sa koncentracionim logorom Banjica ne nosi njegov potpis.</p>

<p>U nastavku procesa pravne rehabilitacije Nedića, Aleksić je rekao da je tadašnji predsednik okupacione kvislinške vlade imao saznanja šta se u tom logoru dešava, ali da nije imao uticaja na to i da se to može videti iz dokumenata članova Specijalne policije i nemačkih okupacionih vlasti.</p>

<p><img alt="" height="292" src="/sites/default/files/milannedic.jpg" width="200" /></p>

<p>Aleksić, koji je naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, dodao je da Nedić nije imao uticaj na rad Specijalne policije, kojom je rukovodio Dragi Jovanović.</p>

<p>Pravni zastupnik Saveza jevrejskih opština, advokat Branislav Čubrilo je zatražio da taj Savez bude uključen u proces, čemu se suprotstavio pravni zastupnik porodice Nedić, advokat Zoran Živanović.</p>

<p>Predsedavajući Sudskog veća je rekla da će odluku o tome, kao i o istovetnom zahtevu SUBNOR-a, doneti naknadno.</p>

<p>Ispred zgrade Višeg suda u Timočkoj ulici i juče se okupilo nekoliko desetina pristalica Nedićeve rehabilitacije i onih koji se tome protive. Prisutna je bila i policija, a osim verbalnih prepucavanja nije bilo incidenata.</p>

<p>Sam početak procesa rehabilitacije izazvao je velike polemike u javnosti.</p>

<p>Dr Marija Obradović iz Instituta za noviju istoriju Srbije javila se našoj redakciji ogorčena zbog načina na koji se na suđenju govori o predsedniku srpske kvislinške uprave.</p>

<p>- U toku postupka za rehabilitaciju Milana Nedića, kao i u slučaju rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića, kao svedoke sud poziva naučne radnike, ali nije jasno na osnovu kog kriterijuma - ističe Obradović.</p>

<p><img alt="" height="313" src="/sites/default/files/parole.jpg" width="470" /></p>

<p>Ona navodi da je u istoriografiji Srbije urađen i objavljen veliki broj naučnoistraživačkih radova koji svedoče o fašističkoj i kvislinškoj prirodi Nedićeve uprave u Srbiji i o ratnim zločinima koje je izvršio sa nemačkim fašističkim okupatorom.</p>

<p>- U toku rata, zahvaljujući Nediću oko 300.000 radnika iz Srbije bilo je na prinudnom radu u Nemačkoj, a oko 80.000 radnika svake godine u rudnicima u Srbiji, da bi se obezbedila ruda za ratne napore fašističke Nemačke. Prema svedočenju Tanasija Dinića, ministra unutrašnjih poslova 1943. u kvislinškoj upravi Milana Nedića, oni koji su bili na prinudnom radu"tretirani su kao divlje zveri". Da i ne pominjemo da je Nedićev režim omogućio"nezapamćenu eksploataciju" radničke klase - navodi ona.</p>

<p>Nedić je bio predsednik kvislinške srpske vlade u periodu nacističke okupacije. Nediću nije suđeno jer je 4. februara 1946. izvršio samoubistvo. Postupak rehabilitacije Nedića počeo je 7. decembra 2015.</p>