Pročitavanje Kratke istorije Kosova / seminar

<figure class="image"><img alt="Postavljanje novog spomenika Caru Lazaru u Kosovskoj Mitrovici (foto Tanjug, Dejan Simićević)" height="338" src="/sites/default/files/15442155_1523618497664832_8477869884044627361_n_0.jpg" width="500" />
<figcaption>Postavljanje novog spomenika Caru Lazaru u Kosovskoj Mitrovici<br />
<em>(foto Tanjug, Dejan Simićević)</em></figcaption>
</figure>

<p>Nastavljajući rad na postizanju mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, analiziramo izlaganja, diskusije, transkripte i reakcije nakon prethodnih seminara na temu Kratka istorija Kosova i Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi.<br />
<br />
Kao (pro)čitači i sagovornici, na seminaru između ostalih učestvuju Dragomir Olujić (Udruženje ReEX), Jovan Aleksić (istoričar, Kosovska Mitrovica), Milenko Srećković (Pokret za slobodu), Noa Treister (projekat Svedočanstvo: Istina ili politika)&nbsp;<br />
<br />
Prvi u nizu seminara Kratka istorija Kosova održan je 22. jula 2014. godine, kada&nbsp;je glavni govornik bio istoričar Antun Miletić. Najavu ovog seminara možete videti na sledećem linku:<br />
<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rex.b92.net%2Fsr%2Fovogm... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/www.rex.b92.net\/sr\/ovogmeseca\/tribineDebate\/story\/5365\/Seminar+za+svakoga+-+Kratka+istorija+Kosova.html&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fwww.rex.b92.net\u00252Fsr\u00252Fovogmeseca\u00252FtribineDebate\u00252Fstory\u00252F5365\u00252FSeminar\u00252Bza\u00252Bsvakoga\u00252B-\u00252BKratka\u00252Bistorija\u00252BKosova.html&amp;h=ATNMNC1rPY3SvQ3m_sJg0zMvvI4hoKk-qVZJaQDRRDrUiX3dAwo3oZSpt1ew8dB3epcgvGzhC-KDL4hRb2S6ZG1D9Q2_mjfpMLBsNBbPyF39ozNaCUVmAFpJEkwnKOv2zvG-WqG5VA&amp;render_verification=0&amp;enc=AZOgxiOXzoBbonF9uwK37ukfEXf_r_idYe9fPxTq7Ilw3n936_liaF_Kuo2C2xViVvc&amp;d&quot;);" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/5365/Seminar+za... />
<br />
Transkript izlaganja i diskusije na tom prvom seminaru, sa komentarima redakcije veb magazina Kvasac (u kome će transkripti izlaganja i diskusija sa svih dosadašnjih seminara na temu Kratka istorija Kosova biti objavljeni tokom sledeće godine), dostupan je na stranici:<br />
<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frexpro.b92.net%2Fkvasac%2F07... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/rexpro.b92.net\/kvasac\/07\/clanak_kik_01.html&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Frexpro.b92.net\u00252Fkvasac\u00252F07\u00252Fclanak_kik_01.html&amp;h=ATPUMACys9vMr6KhT1HBGbAQD3Us9RGFKyQYB7cHJKL39-zvnvY_A5n7FxUlv_d_GdCrCpAYvc4-qh81gG07QSr9SSBxz8P_sTwS5Bzo_HGl3qS5VytCfrTCm1C6BzE6-H6Rsmqqxg&amp;render_verification=0&amp;enc=AZN_kViWAAh_uaXgA1OEZmyDhy_pO3M2OumSRdJ0h7RKbRXPiKlerczrlNpu08A38hE&amp;d&quot;);" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">http://rexpro.b92.net/kvasac/07/clanak_kik_01.html</a>&nbsp;<br />
<br />
Snimak diskusije sa prethodnog seminara Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi, gde se diskutovalo o svim ovim materijalima, kao i odgovorima na komentare redakcije Kvasca koje je poslao Antun Miletić, dostupan je na:<br />
<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frexfiles.b92.net%2Findex.php... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/rexfiles.b92.net\/index.php\/dogovorni-programi-kratka-istorija-kosova-u-kritickoj-retrospektivi\/&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Frexfiles.b92.net\u00252Findex.php\u00252Fdogovorni-programi-kratka-istorija-kosova-u-kritickoj-retrospektivi\u00252F&amp;h=ATM24C5bDHvsfljduQTaJL85YE5HT40tNqlWgRGNnBtlQ8W-3AwhcFwp0VSSPHIGT4RtUsxHdElPm74qDPNcL_w0jPNvTS9Je7LDCk9Rtf8HZapR_QKUZDa5kc2N3RtKviyny92meg&amp;render_verification=0&amp;enc=AZOkhgo_MCn5itPhqH8rpIFH2dmqPT87duN0uDne4LpJRW3AIA9sCoP3vc9KsB25UWI&amp;d&quot;);" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">http://rexfiles.b92.net/index.php/dogovorni-programi-kratka-istorija-kos... />
<br />
Na drugom seminaru iz serije Kratka istorija Kosova, održanom 25. septembra 2014. godine, diskutovalo se o sažetom viđenju istorije Kosova koje je nakon izlaganja Antuna Miletića na prvom seminaru, u obliku neformalnog teksta za diskusiju, predložio i poslao Dragoslav Dimitrijević.<br />
<br />
Najavu za ovaj seminar možete naći na sledećem linku:<br />
<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rex.b92.net%2Fsr%2Fovogm... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/www.rex.b92.net\/sr\/ovogmeseca\/radioniceSeminari\/story\/5407\/Kratka+istorija+Kosova+-+kroz+prizmu+politi\u0025C4\u00258Dke+volje+i+prava+naroda++\u002528drugi+deo\u002529.html&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fwww.rex.b92.net\u00252Fsr\u00252Fovogmeseca\u00252FradioniceSeminari\u00252Fstory\u00252F5407\u00252FKratka\u00252Bistorija\u00252BKosova\u00252B-\u00252Bkroz\u00252Bprizmu\u00252Bpoliti\u002525C4\u0025258Dke\u00252Bvolje\u00252Bi\u00252Bprava\u00252Bnaroda\u00252B\u00252B\u00252528drugi\u00252Bdeo\u00252529.html&amp;h=ATPuX6LSIl3lAk0YuVfDa57NewGVwnH7e-XvSBC2EYp7PJsNstzN79idnT2tY2iPMsbdQ55Oj_OOvuN4WIwk4mD1Tvn8Dc8H273D7K9rl-LNndfuE19e0E16HjWPko_oQI9XXRkQqA&amp;render_verification=0&amp;enc=AZOjluLQGla959NW8bh9HFgW_vWC20aTIBRLjl2RZAddvtLDZV5X8nrX7zgTPElkqZ0&amp;d&quot;);" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/5407/Kratka...čke+volje+i+prava+naroda++%28drugi+deo%29.html</a><br />
<br />
Takođe, dostupan je i transkript Dimitrijevićevog izlaganja i diskusije na ovom seminaru te prvi komentari redakcije Kvasca:&nbsp;<br />
<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frexpro.b92.net%2Fkvasac%2F07... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/rexpro.b92.net\/kvasac\/07\/clanak_kik_02.html&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Frexpro.b92.net\u00252Fkvasac\u00252F07\u00252Fclanak_kik_02.html&amp;h=ATMS-paR07l14TDpxA2di7qH0-ov9oqLM443q_0bI3AZIVu_K_AI3F7kSfqKOuw2Wr45Cl8gnjAQcrGV8zyKqkA7txV53_33Gtwo9eBAmZDxcxPmXs_B-NfGCP9OTJC0da9y8JCXrA&amp;render_verification=0&amp;enc=AZOHnfe-zZmR5fBZaMrusR_tvOq4tSlMO7kG0Bu7MisYxj809B2aOcCtv4i0-WtUGQE&amp;d&quot;);" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">http://rexpro.b92.net/kvasac/07/clanak_kik_02.html</a>&nbsp;<br />
<br />
Na seminaru koji će biti održan u subotu 17. decembra, zajednički ćemo razmatrati taj transkript i komentare, pokušavajući da time praktikujemo svojevrsni model i metod što je moguće objektivnije javne diskusije o datim temama. Uoči seminara i na samom seminaru ćemo čitati transkript i komentare, a zatim pokušavati da (u)vidimo tj. pročitamo svesno ili nesvesno upotrebljene, očito ili latentno prisutne, značenjske nivoe i slojeve tekstova.&nbsp;<br />
<br />
Terminologija, narativni obrasci, vrednosni sudovi i, svakako, selekcija istorijskih podataka, efikasno smeštaju svaki istoriografski rezultat u sferu aktuelnih političkih borbi i uticaja. Poreklo podataka, termina i sudova, njihova funkcija u istorijskim i aktuelnim političkim diskursima slepljeni su u naizgled jednostavne i mnogima jedino i poznate i prihvatljive narative.&nbsp;<br />
Pokušaćemo da te sastavne delove narativa prepoznamo, pročitamo, kao i da prodiskutujemo o njihovim inherentnim ili mogućim značenjskim i sistemskim problemima.&nbsp;<br />
Da bi do uspešne diskusije došlo, smatramo da je potrebno insistirati na kontinuiranoj i objektivnoj analizi postojećih dominantnih narativa. Po našem mišljenju, tim više jer nacionalne i nacionalističke istoriografije, na koje se oslanja vladajuća ideologija, već decenijama u post-socijalističkoj političkoj konstelaciji i dinamici, nalaze plodno tle za razvoj i etabliranje svojih jednostranih narativa i svojih dogmi koje neminovno povratno utiču na kapacitet društava za analitičku refleksiju i autorefleksiju a time i za izglede za međusobno uvažavanje i razumevanje.<br />
<br />
U nadi da će nam uporna i kontinuirana diskusija baš o temama o kojima „nema diskusije“ omogućiti postepeno približavanje što objektivnijim i ujednačenijim verzijama istorije Kosova, barem među onim vrlo širokim grupama stanovništva koje imaju sličan ili isti podređen položaj u uslovima vladavine neoliberalne ideologije na kapitalističkoj periferiji, pozivamo vas da pročitate transkript i komentare i uzmete učešće u razgovoru u nedelju.&nbsp;<br />
<br />
<em>Seminar zajednički organizuju i produciraju Do(Govorni programi)&nbsp;<br />
Kulturnog centra Rex i Udruženje ReEX u okviru projekta „GLEDATI I VIDETI - Slike istorija u raspravi“ (<a href="https://www.facebook.com/ReEx-1092492970847884/?fref=ts" rel="nofollow">https://www.facebook.com/ReEx-1092492970847884/?fref=ts</a>)<br />
<br />
Više informacija o komentatorima možete naći na sajtu KC Rex<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rex.b92.net%2F&amp;h=ATM... onclick="LinkshimAsyncLink.referrer_log(this, &quot;http:\/\/www.rex.b92.net\/&quot;, &quot;\/si\/ajax\/l\/render_linkshim_log\/?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fwww.rex.b92.net\u00252F&amp;h=ATM4t-wfgKxn2_4KGA6PCnn5YLoxEJFH9VviiX_DPlHYDILXRs7nnPjKIhriXrgdJBsZw_eU8Bnc2N4VXG2KfYFP9oYuZQ_-Dj7OGujEJpP1dPcftqAjd1aHUdQv-pONv3t1mpgGnw&amp;render_verification=0&amp;enc=AZMKMKaDnL_JNpdWmnrOuoriIHTWL_2Jmtr_PI_1jTQC4tluT4qBInbA_9eE6iEqD7k&amp;d&quot;);" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">www.rex.b92.net.</a><br />
<br />
(Do)Govorni programi KC Rex podržani su od strane Fondacije za otvoreno društvo a projekat GLEDATI I VIDETI, slike istorija u raspravi udruženja ReEX od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.</em></p>