RADNI SVEZAK #1: KLJUČNI TERMINI I FRAZE ISTORIJSKOG REVIZIONIZMA

<p>Trodnevna radionica sa grupom srednjoškolaca u Prijedoru rezultirala je sa radnim materijalom gde su obrađeni delovi:</p>

<p>- VIŠE NARODA - JEDNA BORBA / JEDAN NAROD - VIŠE BORBI /&nbsp;genealogija naslova nastavne jedinice posvećene početcima otpora na teritoriji Jugoslavije u II sv. ratu iz udžbenika SFRJ, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i&nbsp;Federacije BIH</p>

<p>- UPOREDNA ANALIZA MOTIVACIJA ZA BORBU PROTIV OKUPATORA / iz različitih udžbeničkih izvora</p>

<p>- POKUŠAJI SARADNJE PARTIZANA I ČETNIKA / iz raznih udžbeničkih izvora</p>

<p>- BITKA NA KOZARI / iz različitih udžbeničkih izvora</p>

<p>PDF je priređen za štampu na A3 formatu u opciji <em>booklet.</em></p>