Seminar Mesta stradanja - Prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj 22 - 24. februar 2017.

<h2>23. 02. 2017</h2>

<p>u Galeriji Jevrejske opštine Beograd, Kralja Petra 71, Beograd</p>

<p>Program</p>

<p><br />
Prvi dan</p>

<p>15.00 - 15.30 Registracija učesnika<br />
15.30 - 15.45 Pozdravni govor: Ruben Fuks, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije i koordinator projekta<br />
15.45 - 16.00 Bruno Boyer, Mémorial de la Shoah</p>

<p><br />
Konteksti</p>

<p>16.00 - 16.45 Milovan Pisarri (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu)<br />
17.00 - 17.45 Panelisti: Nataša Mataušić (Hrvatski istorijski muzej),<br />
Sofija Grandakovska (Saul Kagan doktorski stipendista za napredne studije Holokausta, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd),<br />
Nikola Radić Lucati (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu) Moderator: Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije)</p>

<p>17.30 - 17.45 Pauza za kafu<br />
17.45 - 19.00 Prikazivanje filma o streljanju u Leskovcu 11. decembra 1941. i razgovor sa autorom filma Draganom Marinkovićem</p>

<p>20.30 Večera u restoranu za učesnike seminara</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Drugi dan</p>

<p>Slučaj Srbije</p>

<p>9.30 - 10.15 Sanela Schmid (Humbolt Univerzitet, Berlin)<br />
10.15-11.00 Panelisti: Milan Koljanin, (Institut za savremenu istoriju) Zoran Pavlović (Član odbora za manjine grada Kragujevca) Sanja Petrović Todosijević (Institut za noviju istoriju Srbije)<br />
Moderator: Nikola Radić Lucati (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu)</p>

<p>11.00-11.15 Pauza za kafu</p>

<p>Mesta stradanja u Nezavisnoj državi Hrvatskoj</p>

<p>11.15 - 12.00 Dragan Cvetković (Muzej žrtava genocida)<br />
12.00 - 12.45 Panelisti: Jovan Ćulibrk (Komisija za Staro sajmište) Renato Stanković (Univerzitet u Rijeci)<br />
Milovan Pisarri (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu) Moderator: Nataša Mataušić (Hrvatski istorijski muzej)</p>

<p>12.45 - 14.00 Ručak</p>

<p>Prezervacija</p>

<p>14.00 - 14.45 Nenad Lajbenšperger (Republički zavod za zaštitu spomenika) 14.45 - 15.30 Panelisti: Aleksandra Fulgosi (Ministarstvo kulture Republike Srbije)<br />
Predstavnici lokalnih opština<br />
David Montijas (Jevrejska opština Pančevo) Moderator: Vjeran Pavlaković (Univerzitet u Rijeci)</p>

<p>15.30 - 15.45 Pauza za kafu</p>

<p>Kultura sećanja i edukacija<br />
15.45 - 16.30 Vjeran Pavlaković (Univerzitet u Rijeci)<br />
16.30 - 17.15 Panelisti: Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije) James May (menadžer projekta "Portreti i sećanja")<br />
Biljana Stojanović (Ministarstvo prosvete) Milan Bogdanović (Heinrich Böll Foundacija)<br />
Moderator: Sanela Schmid (Humbolt Univerzitet, Berlin)</p>

<p>17.15 - 18.30 Projekcija dokumentarnog filma o masovnom streljanju u Jabuci</p>

<p>20.30 - Večera u restoranu za učesnike seminara</p>

<p>Treći dan</p>

<p>Studijska poseta</p>

<p>9.00 - 14.00 Poseta koncentracionom logoru Topovske šupe, stratištu u Jabuci, koncentracionom logoru Svilara, zatvoru Gestapo-a,<br />
sastanak sa predstavnicima Opštine Pančevo (lanč paketi)<br />
14.30 - 15.30 Diskusija i završna reč ogranizatora</p>