Trijumfalno raskrinkavanje revizionističkih manipulacija, 28.12.2017

Udruženje ReEX, nakon više seminara, tribina i aktivističkih akcija širom zemlje i regiona, predstaviće - putem prigodnih edukacionih flajera - stručnoj i široj javnosti izbor iz najočiglednijih revizionističkih manipulacija, sa kratkim objašnjenjem uobičajenih mehanizama manipulacije i obmane.