Trijumfalno raskrinkavanje revizionističkih manipulacija, 28.12.2017

<p>Udruženje ReEX, nakon više seminara, tribina i aktivističkih akcija širom zemlje i regiona, predstaviće - putem prigodnih edukacionih flajera - stručnoj i široj javnosti izbor iz najočiglednijih revizionističkih manipulacija, sa kratkim objašnjenjem uobičajenih mehanizama manipulacije i obmane.&nbsp;</p>

<p><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE03.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE01.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE012.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE013.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE035.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE036.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE037.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE014.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE039.jpg" width="400" /><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE0310.jpg" width="400" /></p>

<p><img alt="" height="565" src="/sites/default/files/DOKUMENTI_ISTORIJSKE_CINJENICE0311.jpg" width="400" /></p>